Gegevensbescherming

Privacybeleid van Pickawood GmbH, de laatste wijziging vond plaats op 27 september 2023.

1. Controller en contactgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking is Pickawood GmbH (hierna te noemen de verantwoordelijke voor de verwerking) en verwerkt de door de betrokkene (hierna te noemen de klant) verstrekte gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (hierna te noemen de GDPR).

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn als volgt:
Adres: Amsinckstraße 34, 20097 Hamburg, Germany
Telefoon: +31852086245

Telefoonnummer Duitsland (DE): +49 (0)40 524 77770
Telefoonnummer Zwitserland (CH) (AT): 04350 80965
Telefoonnummer Oostenrijk (AT): 07208 81537
Telefoonnummer Frankrijk (FR): +49 (0)40 524 77770
Telefoonnummer Groot-Brittannië (UK): +49 (0)330 808 4870

Fax: +49 (0)40 228 17034-9
Email: [email protected] 

2. Commissaris voor gegevensbescherming
De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Dr. Martin Bahr.

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:
Adres: Dr. Bahr Consulting GmbH, Mittelweg 41a, 20148 Hamburg, Duitsland
Telefoon: +49 (0)40 555 98300
E-mail: [email protected]

3. Doel en rechtsgrondslag

De verwerking van de persoonsgegevens van de klant is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de klant partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de klant worden uitgevoerd. Dit betreft met name ook de inschrijving voor de nieuwsbrief en het opslaan van productconfiguraties. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 Para. 1 b) DSGVO.

Indien de klant het contactformulier of de live chat gebruikt of op een andere manier, met name per e-mail, telefoon, fax of post, contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de vraag van de klant te verwerken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de toestemming van de klant overeenkomstig art. 6 para. 1 a) DSGVO.

In de andere gevallen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen, namelijk om het gebruik van de website te analyseren met behulp van webanalyse-instrumenten (zie punt 4.9.) of om storingen of fouten op de website op te sporen, te beperken of op te heffen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 para. 1 f) DSGVO. De verwerkingsverantwoordelijke verwijst naar het recht van de klant om te weigeren. De klant ontvangt meer gedetailleerde informatie onder punt 9 van deze verklaring.

4. Ontvangers
De persoonsgegevens van de klant die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden ter beschikking gesteld van de volgende ontvangers: 

4.1. Uitvoering van het contract of uitvoering van precontractuele maatregelen:
Voor de uitvoering van het contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen worden de persoonsgegevens van de klant, die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, toegankelijk gemaakt voor de volgende ontvangers:

- leverancier van CRM-software (zie punt 4.10.)
- Databases + data hosting provider
- E-mail service provider
- IT-dienstverlener
- Software voor webanalyse
- Web hosting provider
- Banken
- Belastingdienst
- Fabrikanten + producenten
- Logistieke dienstverlener
- Beheerdienstverlener
- Assemblage + installatie dienstverleners
- Betalingsdienstaanbieder
- Belastingadviseur 
- Telefoonaanbieder

Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder schriftelijke toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk verplicht is.

4.2. Het versturen van een bestelling en betaling via creditcard:
Alle creditcardbetalingen worden verwerkt door Concardis. Concardis is onderworpen aan de specificaties van de "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards" en is gecertificeerd door Security Research & Consulting GmbH. Security Research & Consulting GmbH is door het Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) geaccrediteerd als testcentrum voor de evaluatie van beveiligingscomponenten volgens de internationaal erkende Common Criteria (ISO 15408) (registratienummer BSI-APS-9026).

Verwerkingslocatie: Duitsland

Privacybeleid: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

4.3. Versturen van een bestelling en betaling op rekening: 
Bij gebruik van de betalingswijze "factuur" wordt de kredietwaardigheid van de klant met behulp van Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Duitsland, vastgesteld voordat de bestelling wordt bevestigd en uitgevoerd. Creditreform Boniversum GmbH is een agentschap voor consumentenkrediet. Zij beheert een databank waarin kredietwaardigheidsinformatie over particulieren is opgeslagen. In de databank van Creditreform Boniversum wordt met name informatie opgeslagen over naam, adres, geboortedatum, e-mailadres (indien van toepassing), betalingsgeschiedenis en aandelenbezit van particulieren. Het doel van de verwerking van de opgeslagen gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de betrokkene. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 para. 1 f) EU-DSGVO. Meer informatie vindt u op https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/.

4.4. Een bestelling versturen en betalen via Amazon Payments:
Wanneer u betaalt via Amazon Payments, worden alle persoonlijke gegevens die verstrekt worden aan of verzameld worden door Amazon Payments primair gecontroleerd door Amazon Payments s.c.a. (de "Controller") en ook door Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd te 5, Rue Plaetis L 2338, Luxemburg. Door Amazon Payments te gebruiken, erkent u het privacybeleid van Amazon Payments. Ga voor meer informatie naar https://pay.amazon.co.uk/.

4.5. Een bestelling en betaling versturen via Pledg:
Als u Pledg als betaalmethode kiest, wordt u voor het betalingsproces doorgestuurd naar Pledg (Europe) SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 Pointe de Kervigorn, 29830 St PABU (hierna "Pledg" genoemd). Wij geven informatie over de totale productprijs, uw bestelnummer en uw persoonlijke gegevens door aan Pledg. Voor informatie over de bescherming van uw gegevens en het delen van het bankgeheim kunt u de pagina over gegevensbescherming van de website van Pledg raadplegen: https://pledg.co./en/conditions-generales-du-paiement-en-plusieurs-fois/ (artikel 8).

4.6. Een bestelling versturen en betalen via PayPal:
Als u via PayPal betaalt, wordt u doorgestuurd naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd) voor de verwerking van de betaling. Hiervoor geven wij de prijs en het bestelnummer van uw bestelling door aan PayPal. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietagentschappen, verwijzen wij naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Paypal: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.7. Gebruik van het contactformulier, de live chat of in het kader van enig ander contact:
In geval van gebruik van het contactformulier worden de persoonsgegevens van de klant die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, toegankelijk gemaakt voor de volgende ontvangers:
- leverancier van CRM-software (zie punt 4.10.)
- Web hosting provider

In het geval van de live chat worden de persoonsgegevens van de klant die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn doorgegeven, beschikbaar gesteld aan de volgende ontvangers:
- leverancier van CRM-software (zie punt 4.10.)

In het geval van telefonisch contact worden de persoonsgegevens van de klant die aan de verzamelaar worden doorgegeven, ter beschikking gesteld van de volgende ontvangers: 
- Telecommunicatieprovider 

In geval van contact per e-mail worden de persoonsgegevens van de klant, die aan de verzamelaar worden doorgegeven, toegankelijk gemaakt voor de volgende ontvangers:
- leverancier van CRM-software (zie punt 4.10.)
- E-mail service provider

In geval van contact op afspraak worden de persoonsgegevens van de klant die aan de inzamelaar worden doorgegeven, ter beschikking gesteld van de volgende ontvangers:
- E-mail service provider 
- Tools voor agenda- en afspraakinstellingen (Zie punt 4.11.)

In het geval van contact per post worden de persoonsgegevens van de klant die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn doorgegeven, ter beschikking gesteld van de volgende ontvangers: 
- leverancier van CRM-software (zie punt 4.10.)

Zonder schriftelijke toestemming van de klant worden de persoonsgegevens niet aan andere derden ter beschikking gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

4.8. Content delivery en firewall tools: 
Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA.

De website wordt gebruikt via de dienst van Cloudflare. Met de software van de provider kan de verzamelaar zijn website beveiligen tegen aanvallen van hackers en spammers. Hiervoor worden zowel het CDN (Content Delivery Network) als de WAF (Web Application Firewall) van Cloudfare gebruikt. Deze tools controleren elke toegang tot de website op basis van verschillende criteria zoals het IP-adres of de locatie van de gebruiker. Het privacybeleid van Cloudflare is te vinden op https://www.cloudfare.com/de-de/privacypolicy/. Nadere informatie over de omgang met het DSGVO is te vinden op https://www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/.

4.9. Hulpmiddelen voor website-analyse: 
Met het oog op de analyse van het gebruik van de website worden de persoonsgegevens van de klant die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn doorgegeven, ter beschikking gesteld van de volgende ontvangers. De klant kan het verzamelen door de bovengenoemde analysediensten verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van de gegevens van de klant bij een bezoek aan de website in de toekomst wordt verhinderd: Analytics-diensten uitschakelen (DisableAllTracking)

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Google Analytics of Google Analytics 4 (GA4) is een analyseprogramma van Google Ireland Limited ("Google") dat op onze website wordt gebruikt. Het verzamelt gegevens over de activiteiten van bezoekers op onze website. Deze gegevens worden verzameld door middel van verschillende technologieën, zoals cookies, apparaat-ID's, inloggegevens en zogenaamde vingerafdruktechnologieën, waardoor het mogelijk is om bezoekers op verschillende apparaten te identificeren en op verschillende platforms te analyseren.

Als u uw gegevens wilt verwijderen of opslag ervan wilt voorkomen, hebt u het recht om informatie over uw gegevens te verkrijgen en deze bij te werken, te beperken of te verwijderen. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics 4 voorkomen door gebruik te maken van de browser add-on om Google Analytics JavaScript uit te schakelen, die kan worden gedownload en geïnstalleerd op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Houd er echter rekening mee dat de add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt. Als u cookies in het algemeen wilt deactiveren, verwijderen of beheren, vindt u overeenkomstige instructies in de cookie-instellingen van uw browser.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics 4.0 vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.
Deze website gebruikt webanalysefuncties van Facebook (Pixel) om de targeting van campagnes via de Facebook-platforms (Facebook en Instagram) te meten en te optimaliseren. Door de integratie van deze tool ontvangt Facebook het IP-adres en heeft het de mogelijkheid om cookies te plaatsen bij de klant. Als u een Facebook-account heeft en daar bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw Facebook-profiel. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op www.facebook.com/privacy/explanation.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Deze website maakt gebruik van web analytics van Microsoft (Bing Ads) om de levering van advertenties via zoekmachines zoals Bing en Yahoo te meten en te optimaliseren. Door de integratie van deze tool ontvangt Microsoft het IP-adres en heeft het de mogelijkheid om cookies te plaatsen bij de klant. Microsoft zorgt ervoor dat deze informatie anoniem blijft en niet kan worden gebruikt om personen te identificeren. Ga voor meer informatie naar https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/privacy-policy en https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Clickcease, Karniboo Technologies Limited dba Clickcease, 26th Eliphelet Street, Tel Aviv, Israel.
Deze website gebruikt web analytics van Clickcease (Karniboo Technologies) om de levering van advertenties via zoekmachines zoals Google, Bing en Yahoo te meten en te optimaliseren. Door de integratie van deze tool ontvangt Clickcease het IP-adres en heeft het de mogelijkheid om cookies te plaatsen bij de klant. Meer informatie vindt u op https://www.clickcease.com/privacy.html

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris.
Deze website gebruikt web analytics van Criteo om de levering van advertenties en banners op andere websites te meten en te optimaliseren. Door de integratie van deze pixel ontvangt Criteo het IP-adres en heeft het de mogelijkheid om cookies bij de klant te zien. Meer informatie vindt u op www.criteo.com/de/privacy/.

Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder schriftelijke toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk verplicht is.

4.10. CRM-softwareprovider: 
Cleverrach GmbH & Co KG, Müjlenstraße 43, 26180 Rastede, Germany. 
Bij het opslaan van producten & configuraties, het versturen van het contactformulier of het bestellen van producten, houtstalen of tijdschriften worden klantgegevens doorgegeven aan Cleverreach en daar opgeslagen. Cleverreach ontvangt het e-mailadres en eventuele andere gegevens van de klant. Het privacybeleid van Cleverreach vindt u op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Mailjet GmbH, Alt-Moabit 2, 10557 Berlin, Germany.
Voor het opslaan van producten & configuraties, het indienen van het contactformulier en het bestellen van producten, houtmonsters of tijdschriften, maken wij gebruik van Mailjet voor het verzenden van e-mails. De dienstverlener is het Duitse bedrijf Mailjet GmbH, Alt-Moabit 2, 10557 Berlijn, Duitsland. Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Mailjet vindt u in het privacybeleid op https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/.

Zendesk Inc. 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Bij het versturen van het contactformulier en e-mails naar e-mailadressen van de verzamelaar worden deze verwerkt en opgeslagen in Zendesk. Zendesk ontvangt het e-mailadres en de afzendernaam van de klant. Zendesk voldoet aan alle eisen voor het definitief verwijderen van klantgegevens. Het privacybeleid van Zendesk is te vinden op https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk verplicht is.

4.11. Kalender en tools voor het maken van afspraken: 
Calendly LLC, 1315 Peachtree St NE, Atlanta GA, 30309, USA. 
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om zowel telefonische afspraken als persoonlijke afspraken in onze showroom in te plannen. Wij gebruiken hiervoor de afsprakenplanner Calendly. Het privacybeleid van Calendly vindt u op https://calendly.com/pages/privacy.

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

4.12. Youtube videos: 
Het videoplatform Youtube wordt gebruikt om externe video's te integreren. Youtube is eigendom van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus wordt gebruikt, waarbij klantgegevens alleen worden opgeslagen wanneer een video wordt afgespeeld. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://google.de/intl/de/policies/privacy.

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk verplicht is.

4.13. Google Fonts 
Voor de integratie van externe lettertypes door Google Fonts worden de persoonsgegevens van de klant ter beschikking gesteld aan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze website gebruikt Google Fonts om externe lettertypes te integreren. Google levert de lettertypen. Wanneer de klant deze website oproept, worden de vereiste lettertypes in de browser van de klant geladen om de teksten en lettertypes correct op de pagina weer te geven. Daartoe wordt de bij het oproepen van een website gebruikelijke informatie, met name het IP-adres van de klant en de referrer URL, doorgegeven aan een server van Google Ireland Limited. Meer informatie kan de klant vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google https://policies.googe.com/privacy.

Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder schriftelijke toestemming van de klant, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

5. Cookies op verschillende pagina's
Op verschillende pagina's maakt de verzamelaar gebruik van cookies om het bezoek aan zijn webpagina's aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. De meeste door de verzamelaar gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie van de harde schijf van de bezoeker verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op de computer van de bezoeker en stellen de verzamelaar in staat de computer van de bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Uiteraard kan de klant de cookies te allen tijde weigeren, mits de gebruikte browser dit toelaat.

6. Overdracht naar derde landen
In het kader van het gebruik van de webanalysetools Facebook (Pixel) en Microsoft (Bing Ads) alsmede Calendly, Cloudflare en Zendesk vindt een overdracht naar de VS plaats. De adressen van de providers staan in de punten 4.6 tot en met 4.9.

Een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ontbreekt. Alle aanbieders zijn echter lid van het EU-VS-privacyschild. Meer informatie over het EU-VS-privacyschild is te vinden op de URL: https://www.privacyshield.gov

7. Opslagperiode
Met de volledige afwikkeling van het contract, die ook de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding omvat, worden de gegevens van de klant, die om juridische redenen moeten worden opgeslagen, geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet meer beschikbaar voor verder gebruik. Na het wegvallen van de wettelijke reden worden deze afgeschermde gegevens gewist.

Indien de klant het contactformulier of de live chat gebruikt of anderszins contact opneemt met de verzamelaar, worden de persoonsgegevens gebruikt voor de duur van de verwerking van het verzoek. Daarna worden de gegevens die om wettelijke redenen moeten worden bewaard, geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet langer beschikbaar voor verder gebruik.

De inzamelaar is onderworpen aan diverse bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daar genoemde bewaar- en documentatietermijnen liggen tussen twee en tien jaar.

Ten slotte wordt de bewaartermijn ook getoetst aan de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) doorgaans drie jaar bedragen, maar in bepaalde gevallen tot dertig jaar kunnen oplopen. In alle andere gevallen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik van zijn gegevens.

Persoonsgegevens die zijn opgeslagen met het oog op het opsporen, beperken of verhelpen van fouten op de website worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

De door middel van Google Analytics verzamelde persoonsgegevens worden gedurende 50 maanden na de laatste sessie van de bezoeker bewaard.

8. Rechten inzake gegevensbescherming
Elke klant heeft het recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de DSGVO, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de DSGVO, het recht op wissing overeenkomstig artikel 17 van de DSGVO, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de DSGVO, het recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 van de DSGVO en het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 van de DSGVO. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op wissing zijn de beperkingen krachtens § 34 en 35 BDSG van toepassing. Daarnaast gelden voor het recht op informatie en het recht op annulering. Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 DSGVO juncto § 19 BDSG). 

De klant kan de wetteksten hier vinden https://dsgvo-gesetz.de/

Correspondentieaanvragen kunnen worden gericht aan het in punt 1 genoemde adres of aan [email protected]

9. Recht van bezwaar en andere rechten
Indien de klant heeft ingestemd met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, heeft de klant het recht de toestemming in te trekken met werking voor de toekomst.

In het bijzonder heeft de klant het recht om zich te allen tijde kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de analyse van de website of om fouten of vergissingen op de website op te sporen, te beperken of te elimineren met werking voor de toekomst. Daartoe volstaat het een e-mail te sturen naar [email protected] of naar het in punt 1 vermelde adres.

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien hij van oordeel is dat de verwerking van de betrokken persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

Een bevoegde autoriteit is bijvoorbeeld de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Hamburg, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Duitsland. De klant kan echter ook een andere kiezen.

10. Verplichting om gegevens te verstrekken
Het verstrekken van de volgende gegevens is verplicht (verplichte informatie):

10.1. Uitvoering van het contract:
Het verstrekken van de volgende gegevens is verplicht voor het sluiten van een overeenkomst (verplichte gegevens):
- Groet
- Voornaam en achternaam
- Bedrijfsnaam (indien beschikbaar)
- Adres (straat, huisnummer, postcode, stad, land)
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Voor het gebruik van de nieuwsbrief en voor het opslaan van productconfiguraties zijn de volgende gegevens verplicht:
- E-mailadres

Alle andere gegevens zijn niet vereist voor het sluiten van het contract en zijn dus vrijwillig.

Indien de voor het sluiten van het contract vereiste verplichte informatie niet wordt verstrekt, wordt het contract niet gesloten. Het niet verstrekken van de vrijwillige informatie heeft geen invloed op de sluiting van het contract. 

10.2. Gebruik van het contactformulier, de live chat of de verwerking van een andere vraag:

Voor de verwerking van een algemene aanvraag in het kader van het contactformulier ben ik verplicht de volgende gegevens te verstrekken:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Uw bericht

Voor de verwerking van een vraag in het kader van de live chat is het verplicht de volgende gegevens te verstrekken (verplichte gegevens):
- Bericht

Als de live chat niet door een medewerker wordt bemand, worden dezelfde gegevens gevraagd als in het contactformulier.

Om een telefonische aanvraag te verwerken, moeten de volgende gegevens worden verstrekt (verplichte gegevens):
- Uw naam
- Telefoonnummer

Om een aanvraag per fax te verwerken, moeten de volgende gegevens worden verstrekt (verplichte gegevens):
- Naam
- Faxnummer

Om een aanvraag per e-mail te verwerken, moeten de volgende gegevens worden verstrekt (verplichte gegevens):
- Naam
- E-mailadres

Om een postaanvraag te kunnen verwerken, moeten de volgende gegevens worden verstrekt (verplichte gegevens):
- Naam
- Postadres

Alle andere informatie is niet vereist voor de verwerking van een aanvraag en is dus vrijwillig.

Als de verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een aanvraag niet worden verstrekt, wordt de contactaanvraag niet verwerkt. Het niet verstrekken van vrijwillige informatie heeft geen invloed op de verwerking van de aanvraag.

10.3. Analyse van de website:

Het verstrekken van de volgende gegevens is verplicht om storingen of fouten op de website op te sporen, te beperken of te elimineren (verplichte gegevens):
- IP-adres

Alle andere informatie is niet nodig om fouten of vergissingen op de website op te sporen, te beperken of te elimineren en is dus vrijwillig.

Indien de verplichte informatie die nodig is om fouten of tekortkomingen van de website op te sporen, te beperken of te elimineren niet wordt verstrekt, kan deze website niet worden gebruikt.

De deactivering van de gegevensoverdracht in het kader van Google Analytics heeft geen invloed op het gebruik van deze website. 

11. Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering vindt niet plaats.

Cookies beheren

U kunt uw cookievoorkeuren hier beheren: 
Cookies individueel bevestigen